O firmie

Firma ARTICHEM została założona w 1991 roku przez dr nauk chem. Władysława Jańczaka.

Od początku swojej działalności zajmuje się przetwórstwem chemicznym i tworzyw sztucznych. Produkuje wyroby branży szkolno - biurowej oraz opakowania metodą wtrysku i wytłaczania z rozdmuchem.

Wszystkie wyroby są wytwarzane w Polsce wg. własnych receptur i technologii. Przy produkcji zwraca się dużą uwagę na jakość oraz przystępną cenę wyrobów. Spełniają one wymogi ustawy dotyczącej wyrobów chemicznych REACH obowiązującej na terenie całej Unii Europejskiej. Produkty są bezpieczne i nietoksyczne. W trosce o środowisko wnieśliśmy wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ("zielony punkt").

Firma jest również producentem kontraktowym. Oferuje produkcję na rzecz OEM.